Showing all 12 results

Ֆիլտրել
Ցուցադրել 9 24 36
Զամբյուղ
Փակել

Չորաբլիթ Grand Candy շաքարապատ 200գ

250 դր․
Զամբյուղ
Փակել

Չորաբլիթ Բոքոնիկ 180գ

200 դր․
Ընտրել
Փակել

Չորաբլիթ Բոքոնիկ, թեյի համար

940 դր․ t
Զամբյուղ
Փակել

Չորաբլիթ Թամարա 200գ

260 դր․
Զամբյուղ
Փակել

Չորաբլիթ Թամարա 400գ

500 դր․
Զամբյուղ
Փակել

Չորահաց Թամարա 350գ

540 դր․
Ընտրել
Փակել

Օղաբլիթ Դարոինկ քունջութով

990 դր․ կգ
Զամբյուղ
Փակել

Օղաբլիթ Դարոինկ քաղցր 200գ

230 դր․
Զամբյուղ
Փակել

Օղաբլիթ Դարոինկ քնջութով 200գ

240 դր․
Զամբյուղ
Փակել

Օղաբլիթ Զատիկ քունջութով 300գ

360 դր․
Զամբյուղ
Փակել

Օղաբլիթներ քունջութով Թամարա 200գ

280 դր․
Զամբյուղ
Փակել

Օղաբլիթներ քունջութով Թամարա, 400գ

560 դր․