Showing all 12 results

Ֆիլտրել
Ցուցադրել 9 24 36
Թոփ
Ընտրել
Փակել

Սուրճ Large աղացած

1,940 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Սուրճ Large աղացած Թույլ բոված

1,940 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Սուրճ Medium աղացած

1,860 դր․ կգ

Սուրճ Սերենադա հատիկավոր արաբիկա

2,300 դր․ կգ

Սուրճ Cherry աղացած

2,190 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Սուրճ Jambo աղացած

2,050 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Սուրճ Jambo Գրանդ Քենդի Թունդ Բոված աղացած

2,200 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Սուրճ Lebo հատիկավոր

4,980 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Սուրճ Արաբիկա աղացած

4,550 դր․ կգ

Սուրճ Մեդիում/Ռոբուստա Թունդ աղացած

1,740 դր․ կգ

Սուրճ Սալվադոր Արաբիկա ԳՔ

4,900 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Սուրճ Սուպեր Ռոբուստա Գրանդ Քենդի Թունդ Բոված

2,070 դր․ կգ