Showing 1–12 of 23 results

Ֆիլտրել
Ցուցադրել 9 24 36
Զամբյուղ
Փակել

Գառի սիրտ և թոք

1,500 դր․
Ընտրել
Փակել

Թոք սպիտակ տավարի

500 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Խոզի բուդ

2,490 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Խոզի թիակ

2,390 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Խոզի սալ

1,000 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Մատեր խոզի (կողոսկր)

2,890 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Միս աղացած տավարի

2,590 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Միս գառի

3,200 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Միս լանգետի տավարի

3,800 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Միս խոզի

2,590 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Միս Ճագարի

3,000 դր․ կգ
Ընտրել
Փակել

Միս տավարի ոսկորով

2,490 դր․ կգ